Strefa kierowcy ALD

Szykujesz się do przeglądu auta lub wymiany opon? Chcesz zgłosić szkodę? Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje dla Twojego auta.
Skorzystaj z kalendarza on-line, żeby umówić się na usługę wymiany opon
Umów się
Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody

W sytuacji zaistnienia szkody komunikacyjnej niezwłocznie poinformuj nas o tym, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99.

Wezwij Policję jeśli:

 • w wypadku ucierpiał człowiek
 • szkoda powstała w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo
 • w zaistniałym zdarzeniu nastąpiło znaczne uszkodzenie pojazdu

W powyższych wypadkach należy odnotować dane jednostki interweniującej.

W przypadkach wskazanych poniżej koniecznie poinformuj policję w czasie 12 godzin od momentu zdarzenia:

 • pojazd został skradziony
 • nastąpił akt wandalizmu
Przejrzyj dokumenty dotyczące zdarzenia drogowego
Formularz zgłoszenia szkody
Zgłoś szkodę
Przeglądy i naprawy

Przeglądy i naprawy

W celu wykonania przeglądu lub naprawy skorzystaj z wyszukiwarki stacji serwisowych, klikając przycisk ZNAJDŹ SERWIS

Przypominamy, iż wykonanie jednej z poniższych usług, w naszej sieci serwisów nie wymaga wstępnej zgody ze strony ALD Automotive. Serwis może rozpocząć realizację zlecenia i wystąpić o autoryzację w trakcie lub po wykonywaniu usługi:

 • Przegląd okresowy zgodny z wymaganiami producenta
 • Uzupełnienia płynów eksploatacyjnych (bez płynu do spryskiwaczy)
 • Wymiana żarówek (nie dotyczy ksenon)
 • Wymiana zużytych klocków / tarcz hamulcowych
 • Wymiana piór wycieraczek

W przypadku innych czynności serwisowych, przed rozpoczęciem prac wymagana jest akceptacja zakresu naprawy przez ALD Automotive. Płatności za wykonane usługi rozliczane są bezgotówkowo między ALD Automotive i serwisem.

Obowiązkowy przegląd techniczny
Jeżeli w pojeździe skończyła się ważność badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym należy udać się do jednej ze współpracujących stacji kontroli pojazdów. Lista stacji dostępna w wyszukiwarce, po wybraniu opcji stacja kontroli pojazdów

 

Wyszukiwarka stacji serwisowych
ZNAJDŹ SERWIS
Wyjazd zagraniczny

Wyjazd zagraniczny

W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie poniższych dokumentów:

Unia Europejska

 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego. W celu pobrania upoważnienia kliknij przycisk POBIERZ UPOWAŻNIENIE

Pozostałe kraje

 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
 • zielona karta

W przypadku wyjazdu pojazdu do Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, Najemca jest zobowiązany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Casco – rozszerzającego ochronę ubezpieczeniową o ryzyko kradzieży pojazdu w wymienionych krajach. Koszt doubezpieczenia AC wyliczany jest indywidualnie dla każdego pojazdu w zależności od sumy ubezpieczenia AC oraz ilości dni pobytu na terenie w/w Państw.

Prośbę o wystawienie dokumentów należy wysłać na adres bok@aldautomotive.com oraz do wiadomości menadżera floty, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • imię i nazwisko użytkownika pojazdu
 • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport)
 • termin wyjazdu (od DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR)
 • kraje, przez które będzie przebiegała podróż oraz miejsce docelowe
 • adres dedykowany do wysyłki oryginału Zielonej Karty
Przejrzyj dokumenty dotyczące ubezpieczenia pojazdu za granicą
Upoważnienie do wyjazdu zagranicznego
POBIERZ UPOWAŻNIENIE
Serwisowanie opon

Serwisowanie opon

W zależności od szczegółowych zapisów umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach usługi ogumienia ALD Automotive zapewnia:

 • sezonową wymianę opon
 • wymianę zużytych opon
 • sezonowe składowanie opon

Wymianę opon przeprowadź w stacjach wymiany ogumienia wskazanych przez ALD Automotive. Listę stacji możesz znaleźć w sekcji dokumenty i regulaminy znajdującej się na końcu dole tej strony.

Wymiana uszkodzonej opony

Wymień uszkodzone koło na zapasowe lub użyj zestawu naprawczego. W przypadku problemów z wymianą skontaktuj się z Assistance +48 22 699 99 99.
Płatności za wszelkie usługi oponiarskie dokonywane są bezgotówkowo między ALD Automotive i serwisem.

Skorzystaj z kalendarza on-line, żeby umówić się na usługę wymiany opon
Umów się
Zwrot pojazdu

Zwrot pojazdu

Zwrot pojazdu należy zgłosić minimum 48 h przed planowaną datą wysyłając e-mail na adres zwrotyALD@autologistic.pl. Do wiadomości prosimy załączyć wypełniony dokument  „Zgłoszenie Zwrotu Pojazdu”, który znajduje się w plikach do pobrania. Wszystkie szczegóły dotyczące procedury zwrotu pojazdu oraz jego przygotowania przed zwrotem znajdują się w „Instrukcji Zwrotu Pojazdu”.

Wraz ze zwracanym pojazdem obowiązkowy jest zwrot dowodu rejestracyjnego.

Ocena stanu zużycia i uszkodzeń zwracanego auta odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w „Przewodniku Zwrotu Pojazdów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów”. Przewodnik dostępny jest w dwóch wersjach: dla samochodów osobowych i dostawczych.  Obie wersje dostępne są w sekcji Dokumenty i Regulaminy na końcu strony.

Zobacz inne dokumenty dotyczące zwrotu pojazdu
Assistance

Assistance

24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
+48 22 699 99 99

W zależności od szczegółowych warunków umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach opcji Assistance ALD Automotive zapewnia:

 • próbę usprawnienia pojazdu na drodze
 • holowanie do serwisu

Pomoc w zorganizowaniu innego środka transportu w celu kontynuowania podróży

Jeżeli nie ma możliwości zakończenia naprawy / usunięcia szkody w ciągu 12 godzin, zapewnimy samochód zastępczy na czas trwania naprawy, nocleg albo kontynuację podróży innym środkiem lokomocji. Wybór wariantu dokonywany jest w uzgodnieniu z Tobą.

Zasady używania samochodu zastępczego

W zależności od wybranej przez Twoją firmę opcji Assistance przysługuje Ci samochód zastępczy w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ciągu 12 godzin. Klasę samochodu zastępczego oraz jego maksymalny okres użytkowania określają warunki umowy pomiędzy naszymi firmami. Miejsce odbioru i zwrotu samochodu zastępczego jest ustalane z Tobą – zwrócony pojazd powinien być czysty, nieuszkodzony oraz z taką ilością paliwa, z jaką został odebrany. W przypadku, gdy stan zwracanego samochodu odbiega od stanu, w jakim był odebrany, kosztami napraw, czyszczenia bądź paliwa zostanie obciążona Twoja firma.

Kradzież pojazdu
Utrata dokumentów

Kradzież pojazdu / Utrata dokumentów

W przypadku kradzieży samochodu koniecznie poinformuj policję w ciągu 12 godzin od momentu zdarzenia.

Następnie poinformuj nas o tym, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99

Zaginięcie/kradzież tablicy rejestracyjnej

Prześlij nam pocztą:

 • dowód rejestracyjny
 • pisemne oświadczenie o zagubieniu tablic / oryginalne pokwitowanie z policji o kradzieży
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty
 • drugą tablicę, w przypadku utracenia tylko jednej

Wyrobienie nowej naklejki na przedniej szybie

Prześlij nam pocztą:

 • dowód rejestracyjny
 • pisemne oświadczenie o przyczynie utraty nalepki
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję

Prześlij nam pocztą:

 • oryginalne pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty

Utrata karty paliwowej bądź pin do karty

Niezwłocznie skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99

Dokumenty prześlij na nasz adres:
ALD Automotive
Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
Dokumenty i regulaminy

Dokumenty i regulaminy