Strefa kierowcy

Szykujesz się do przeglądu auta lub wymiany opon? Chcesz zgłosić szkodę? Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje dla Twojego auta.
Skorzystaj z kalendarza on-line, żeby umówić się na usługę sezonowej wymiany opon
Umów się
Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody

W sytuacji zaistnienia szkody komunikacyjnej niezwłocznie poinformuj nas o tym, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99.

Wezwij Policję jeśli:

 • w wypadku ucierpiał człowiek
 • szkoda powstała w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo
 • w zaistniałym zdarzeniu nastąpiło znaczne uszkodzenie pojazdu

W powyższych wypadkach należy odnotować dane jednostki interweniującej.

W przypadkach wskazanych poniżej koniecznie poinformuj policję w czasie 12 godzin od momentu zdarzenia:

 • pojazd został skradziony
 • nastąpił akt wandalizmu
Przejrzyj dokumenty dotyczące zdarzenia drogowego
Formularz zgłoszenia szkody
Zgłoś szkodę
Przeglądy i naprawy

Przeglądy i naprawy

W celu wykonania przeglądu lub naprawy skorzystaj z wyszukiwarki stacji serwisowych, klikając przycisk ZNAJDŹ SERWIS

Przypominamy, iż wykonanie jednej z poniższych usług, w naszej sieci serwisów nie wymaga wstępnej zgody ze strony ALD Automotive. Serwis może rozpocząć realizację zlecenia i wystąpić o autoryzację w trakcie lub po wykonywaniu usługi:

 • Przegląd okresowy zgodny z wymaganiami producenta
 • Uzupełnienia płynów eksploatacyjnych (bez płynu do spryskiwaczy)
 • Wymiana żarówek (nie dotyczy ksenon)
 • Wymiana zużytych klocków / tarcz hamulcowych
 • Wymiana piór wycieraczek

W przypadku innych czynności serwisowych, przed rozpoczęciem prac wymagana jest akceptacja zakresu naprawy przez ALD Automotive. Płatności za wykonane usługi rozliczane są bezgotówkowo między ALD Automotive i serwisem.

Obowiązkowy przegląd techniczny
Jeżeli w pojeździe skończyła się ważność badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym należy udać się do jednej ze współpracujących stacji kontroli pojazdów. Lista stacji dostępna w wyszukiwarce, po wybraniu opcji stacja kontroli pojazdów

 

Wyszukiwarka stacji serwisowych
ZNAJDŹ SERWIS
Wyjazd zagraniczny

Wyjazd zagraniczny

W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie poniższych dokumentów:

Unia Europejska, LICHTENSTEIN, NORWEGIA, SZWAJCARIA, SERBIA, BOŚNIA I HERCEGOWINA, Czarnogóra, Wielka Brytania, Irlandia Północna

 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego. W celu pobrania upoważnienia kliknij przycisk POBIERZ UPOWAŻNIENIE

Pozostałe kraje

 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
 • zielona karta

W przypadku wyjazdu pojazdu do Mołdawii Najemca jest zobowiązany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Casco – rozszerzającego ochronę ubezpieczeniową o ryzyko kradzieży pojazdu w wymienionych krajach. Koszt doubezpieczenia AC wyliczany jest indywidualnie dla każdego pojazdu w zależności od sumy ubezpieczenia AC oraz ilości dni pobytu na terenie Mołdawii.

Aktualnie nie ma możliwości wyjazdu samochodem ALD Automotive do Białorusi, Rosji oraz Ukrainy.

Prośbę o wystawienie dokumentów należy wysłać na adres bok@aldautomotive.com oraz do wiadomości menadżera floty, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • imię i nazwisko użytkownika pojazdu
 • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport)
 • termin wyjazdu (od DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR)
 • kraje, przez które będzie przebiegała podróż oraz miejsce docelowe
 • adres dedykowany do wysyłki oryginału Zielonej Karty
Przejrzyj dokumenty dotyczące ubezpieczenia pojazdu za granicą
Upoważnienie do wyjazdu zagranicznego
POBIERZ UPOWAŻNIENIE
Serwisowanie opon

Serwisowanie opon

W zależności od szczegółowych zapisów umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach usługi ogumienia ALD Automotive zapewnia:

 • sezonową wymianę opon
 • wymianę zużytych opon
 • sezonowe składowanie opon

Wymianę opon przeprowadź w stacjach wymiany ogumienia wskazanych przez ALD Automotive. Listę stacji możesz znaleźć w sekcji dokumenty i regulaminy znajdującej się na końcu tej strony.

Wymiana uszkodzonej opony

Wymień uszkodzone koło na zapasowe lub użyj zestawu naprawczego. W przypadku problemów z wymianą skontaktuj się z Assistance +48 22 699 99 99.
Płatności za wszelkie usługi oponiarskie dokonywane są bezgotówkowo między ALD Automotive i serwisem.

Skorzystaj z kalendarza on-line, żeby umówić się na usługę wymiany opon
Umów się
Szczegóły kontraktu

Szczegóły kontraktu

Jeżeli pojazd nie został jeszcze odebrany status zamówienia można sprawdzić klikająć TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotycząe zakresu usług w aktywnym kontrakcie:

 • termin zakończenia umowy,
 • maksymalny zakontraktowany przebieg,
 • kategoria opon przypisana do pojazdu,
 • opcja Asssitance,
 • dostępność usługi Door to Door

można znaleźć klikając w przycisk SZCZEGÓŁY KONTRAKTU. W celu weryfikacji będzie potrzebny numer rejestracyjny oraz 5 ostatnich znaków numeru VIN.

Sprawdź zakres usług w Twoim kontrakcie
SZCZEGÓŁY KONTRAKTU
Zwrot pojazdu

Zwrot pojazdu

Zwrot pojazdu należy zgłosić minimum 48 h przed planowaną datą wypełniając formularz on-line, który jest dostępny po kliknięciu w przycisk UMÓW ZWROT POJAZDU. Wszystkie szczegóły dotyczące procedury zwrotu pojazdu oraz jego przygotowania przed zwrotem znajdują się w „Instrukcji Zwrotu Pojazdu”, która znajduje się w sekcji ‚Dokumenty i regulaminy’ na końcu strony.

Miejsce bezpłatnego zwrotu pojazdu to:

Centrum Remarketingu ALD Automotive
Krze Duże 30a
96-325 Krze Duże

Wraz ze zwracanym pojazdem obowiązkowy jest zwrot dowodu rejestracyjnego.

Ocena stanu zużycia i uszkodzeń zwracanego auta odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w „Przewodniku Zwrotu Pojazdów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów”. Przewodnik dostępny jest w dwóch wersjach: dla samochodów osobowych i dostawczych.  Obie wersje dostępne są w sekcji Dokumenty i Regulaminy na końcu strony.

Zobacz inne dokumenty dotyczące zwrotu pojazdu
Formularz zwrotu pojazdu
UMÓW ZWROT POJAZDU
Ubezpieczenie

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu oferowane za pośrednictwem ALD Automotive obowiązuje w poniższych krajach:

 • Ubezpieczenie OC obowiązuje na terytorium Polski, w państwach Unii Europejskiej, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na terenie pozostałych państw europejskich wymagana jest Zielona Karta.
 • Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe na terytorium Polski oraz w granicach geograficznych Europy, z wyłączeniem Turcji. Ubezpieczenie AC obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, jeśli utrata taka miała miejsce na terytorium Polski oraz w granicach geograficznych Europy, z  wyłączeniem Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Turcji.
  Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel może rozszerzyć ochronę o ryzyko kradzieży na terenie Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy za zapłatą dodatkowej składki. Jeżeli jesteś zainteresowany taką opcją wyślij wiadomość na adres ubezpieczenia@aldautomotive.com. W treści podaj nr rejestracyjny pojazdu, którego ma dotyczyć rozszerzenie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie NNW – ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia Ubezpieczeniowe, które zaszły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w granicach geograficznych Europy, z wyjątkiem Turcji.

W celu pobrania kopii polisy ubzepieczeniowej Twojego pojazdu kliknij przycisk ‚Polisa ubezpieczeniowa’, który znajduje się w ramce obok.

Pobierz polisę ubezpieczeniową Twojego samochodu
Polisa ubezpieczeniowa
Assistance

Assistance

24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
+48 22 699 99 99

W zależności od szczegółowych warunków umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach opcji Assistance ALD Automotive zapewnia:

 • próbę usprawnienia pojazdu na drodze
 • holowanie do serwisu

Pomoc w zorganizowaniu innego środka transportu w celu kontynuowania podróży

Jeżeli nie ma możliwości zakończenia naprawy / usunięcia szkody w ciągu 12 godzin, zapewnimy samochód zastępczy na czas trwania naprawy, nocleg albo kontynuację podróży innym środkiem lokomocji. Wybór wariantu dokonywany jest w uzgodnieniu z Tobą.

Zasady używania samochodu zastępczego

W zależności od wybranej przez Twoją firmę opcji Assistance przysługuje Ci samochód zastępczy w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ciągu 12 godzin. Klasę samochodu zastępczego oraz jego maksymalny okres użytkowania określają warunki umowy pomiędzy naszymi firmami. Miejsce odbioru i zwrotu samochodu zastępczego jest ustalane z Tobą – zwrócony pojazd powinien być czysty, nieuszkodzony oraz z taką ilością paliwa, z jaką został odebrany. W przypadku, gdy stan zwracanego samochodu odbiega od stanu, w jakim był odebrany, kosztami napraw, czyszczenia bądź paliwa zostanie obciążona Twoja firma.

Assistance za granicą

Praktyczne rady dotyczące świadczenia usług Assistance za granicą znajdziesz w Przewodniku. Link do Przewodnika znajdziesz w ramce obok tekstu.

 

Przewodnik Assitance za granicą
Karty paliwowe

Karty paliwowe

Wszystkie czynności związane z obsługą kart paliwowych:

 • zamówienie karty paliwowej,
 • zablokowanie karty paliwowej,
 • wystawienie upoważnienia do tankowania pojazdu zastępczego,
 • zagubienie karty paliwowej,

są realizowane po otrzymaniu informacji na adres e-mail: paliwo@aldautomotive.com. Wiadomość powinna być wysłana przez osobę odpowiedzialną w firmie za zarządzanie flotą samochodową lub zawierać zgodę tej osoby na przeprowadzenie danej czynności. Dodatkowo w treści powinny znaleźć się poniższe informacje:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • numer karty lub/i dostawca karty którego dotyczy zgłoszenie
 • powód zgłoszenia.

 

Usługa obsługi kart paliwowych świadczona jest na podstawie regulaminów dostawców paliwa, dostępnych w sekcji „Dokumenty i regulaminy”. W naszej ofercie posiadamy karty paliwowe Orlen, BP oraz Shell. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usługi prosimy o przesłanie informacji na adres paliwo@aldautomotive.com.

Uszkodzenie szyby

Uszkodzenie szyby

Jeżeli czołowa szyba pojazdu została uszkodzona i średnica uszkodzenia nie przekracza 22 mm tj. średnica monety 5 zł, szyba może zostać naprawiona:

 • jak najszybciej należy zakleić uszkodzenie naklejką, która dołączana jest do dokumentów pojazdu w momencie jego wydania
 • następnie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, które przekaże dalsze informacje w jaki sposób można najszybciej usunąć uszkodzenie:
  • Biuro Obsługi Klienta +48 22 699 99 99
   • pon. – pt: 08:00 – 18:00
   • sob: 08:30 – 15:00

Wszystkie naprawy szyb realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w sieci serwisów Autoglass. Naprawa szyby w porównaniu do jej wymiany generuje dodatkowe korzyści dla użytkownika pojazdu i środowiska naturalnego:

 • uproszczone procedury – naprawa szyby nie wymaga zgłoszenia szkody.
 • oszczędność czasu – krótki czas wykonania naprawy, średnio 30 min
 • jakość i bezpieczeństwo – gwarancja całkowitego przywrócenia wytrzymałości szyby. Bezterminowa gwarancja na wykonaną usługę.
 • ekologia – szyba pozostaje w pojeździe i nie ma potrzeby jej utylizacji.
Kradzież pojazdu
Utrata dokumentów

Kradzież pojazdu / Utrata dokumentów

W przypadku kradzieży samochodu koniecznie poinformuj policję w ciągu 12 godzin od momentu zdarzenia.

Następnie poinformuj nas o tym, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99

Zaginięcie/kradzież tablicy rejestracyjnej

Prześlij nam pocztą/kurierem:

 • dowód rejestracyjny
 • pisemne oświadczenie o zagubieniu tablic / oryginalne pokwitowanie z policji o kradzieży
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty
 • drugą tablicę, w przypadku utracenia tylko jednej

Zagubienie/kradzież dowodu rejestracyjnego

Prześlij nam pocztą/kurierem:

 • pisemne oświadczenie o zagubieniu dowodu / oryginalne pokwitowanie z policji o kradzieży
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję

Jeśli dowów został zatrzymany „fizycznie” prześlij nam pocztą:

 • oryginalne pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty

Jeśli dowód został zatrzymany „wirtualnie” zgłoś się na komisariat policji weź:

 • oryginalne pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
Dokumenty prześlij na nasz adres:
ALD Automotive
Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
Dokumenty i regulaminy

Dokumenty i regulaminy

Ubezpieczenie OC i AC

Ubezpieczenie NNW

Karty paliwowe

Serwisy ogumienia